[Manage]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Password  (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 2 MB.
  • Images greater than 250x250 pixels will be thumbnailed.

File: 164509050485.gif–(2.63KB, 50x50, 130.gif)
24992 No.24992
Witam serdecznie społeczność forum i na początek chciałbym zapytać was o to jakie portale internetowe goszczą najcześciej w waszych przeglądarkach i jakie są wasze preferencje w tej "materii" ?

Ja np. odwiedzam agregator newsów z różnych portali <a href="https://www.xmc.pl" rel="bookmark">https://www.xmc.pl</a> co go wyróżnia od innych witryn tego typu ? sami sprawdźcie i oceńcie :-)

Liczę na ciekawą i merytoryczną dyskusję :)


Delete Post
Password